Puzzle

Link elke foto (onderaan de pagina) aan een van onderstaande liedjes en zet de letters van de foto’s (A-I) in de volgorde van de overeenkomstige liedjes (1-9). Een mogelijk antwoord is dus CDBAFGEHI indien het eerste liedje overeenkomt met foto C, het tweede met foto D enz. Elke foto hoort bij exact één liedje.  

Voor zij die de puzzel al hadden opgelost op de Flyer van de Sinterklaasquiz: de volgorde is iets anders en er zit ook een nieuw muziekstuk in maar het meeste is inderdaad hetzelfde ;)

A

B

C

D

E

F

G

H

I